Amics Junior Report

Subscripció per a aquelles persones que creuen que és important informar els joves perquè contribueixin a construir una societat més justa, conscient de les desigualtats i amb voluntat d’actuar.